This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Sverige

Hållbarhet

På Fujifilm arbetar vi för att minska vår påverkan på klimat och vatten, använda naturresurser och förpackningsmaterial mer effektivt och minimera avfall och miljörisker.